Volledige algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op [de CooperVision Ticketmaster-promotie, waarbij een Ticketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,- wordt aangeboden] (de “Promotie”). Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn leidend in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicaties ten aanzien van de Promotie, waaronder advertenties of promotiematerialen. Instructies voor het claimen van de Promotie worden geacht deel uit te maken van de Voorwaarden en door deel te nemen, worden alle aanvragers geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd en hieraan gebonden te zijn. Bewaar een kopie ter informatie.

Promotor: CooperVision Avelingen West 5, 4202 MS, Gorinchem. Verstuur geen aanvragen naar dit adres.

Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 19 Harcourt Street, Londen, W1H 4HF.

 1. Toepasbaarheid: inwoners uit BE en NL van 16 jaar en ouder op het moment van de aanvraag komen in aanmerking voor de Promotie, met uitzondering van werknemers van de Promotor en de Beheerder en hun respectievelijke dochterondernemingen of agentschappen, de naaste familieleden van deze werknemers en alle andere personen die zijn verbonden aan deze Promotie (“Aanvragers”).
 2. Promotieperiode: de Promotie is van toepassing op in aanmerking komende aankopen (zoals hieronder gedefinieerd) tussen 01/06/2019 en 01/09/2019 (“Promotieperiode”).
 3. Instructies voor het claimen: er kunnen maximaal twee claims per persoon worden ingediend. De gespecificeerde kassabonnen / facturen waaruit de Kwalificerende Aankoop blijkt (aankoopbewijs) moeten zijn verstrekt door een deelnemende opticien (winkel).
 4. Om gebruik te maken van deze Aanbieding (zoals hieronder gedefinieerd), moeten Aanvragers 6 dozen kopen of een abonnement nemen op iWear Vivid of iWear Activ contactlenzen (minimaal 3 maanden) (“Kwalificerende Aankoop”) van Pearle Opticiens binnen de Promotieperiode. Aanvragers ontvangen een folder die hen doorverwijst naar deze website www.pearle-lenzenactie.nl. Daar moeten zij hun naam, e-mailadres en de unieke promotiecode die staat vermeld op hun folder registeren en de kassabon / factuur (aankoopbewijs) uploaden waarop de betreffende winkelier, de Kwalificerende Aankoop en de aankoopdatum wordt weergegeven. Alleen duidelijke afbeeldingen van de kassabon / factuur (aankoopbewijs) die zijn gedateerd binnen de Promotieperiode en verstrekt door deelnemende opticiens (winkels) worden geaccepteerd.
 5. Aanvragers moeten 14 dagen wachten (de “Bedenktermijn”) vanaf de aankoopdatum op de kassabon alvorens hun gegevens te registeren zoals beschreven in sectie 4 hierboven.
 6. Sluitingsdatum claim: claims moeten zijn ontvangen voor 15/10/19 en alle aanvragen die na deze datum worden ontvangen, zullen worden afgewezen.
 7. De Aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingediende gegevens. De Promotor en/of de Beheerder behouden zich het recht voor de gegevens op juistheid te controleren. Onvolledige, onleesbare, foutief verzonden of te late inzendingen worden niet geaccepteerd. Een bewijs van uploaden wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verloren, beschadigde of vertraagde formulieren en/of de inhoud daarvan. Aanvragers worden herinnerd aan de aard en de beperkingen van internet en de Promotor en de Beheerder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele storingen of vertragingen in de ontvangst van een ingevuld formulier of geüpload aankoopbewijs / factuur als gevolg van de internetverbinding van of een technische storing bij de Aanvrager.
 8. De kosten voor deelname aan de Promotie zijn volledig voor rekening van de Aanvragers. In geen geval kunnen Aanvragers de Promotor of de Beheerder verplichten de kosten te dekken van hun deelname aan de Promotie.
 9. Deze Promotie is niet beschikbaar in combinatie met andere aanbiedingen.
 10. In aanmerking komende Aanvragers ontvangen binnen 7 werkdagen na afronding van de registratie een e-mail met hun Ticketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,- (de “Aanbieding”). Deze link is geldig gedurende 21 dagen na de datum van verzending.
 11. De unieke promotiecode is alleen geldig voor eenmalig gebruik. Zodra de Aanvragers aanspraak hebben gemaakt op de voor hen geldende Tiketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,-, is de promotiecode niet langer geldig.
 12. Elke Ticketmaster e-cadeaubon heeft een waarde van € 50,- en is 6 maanden geldig.
 13. De aanvragers zijn verantwoordelijkheid voor het gebruik dat zij maken van de Ticketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,-. Deze beloning kan niet worden doorverkocht, geveild of omgeruild, is niet overdraagbaar en kan niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor contanten. De enige verplichting van de Promotor en de Beheerder is het toekennen van de Ticketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,- aan Aanvragers die hebben voldaan aan alle Voorwaarden die in dit document zijn opgenomen. De Promotor en de Beheerder zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende kosten (inclusief belasting) met betrekking tot de Ticketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,- en zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor annuleringen, stakingen en/of andere omstandigheden waardoor de Ticketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,- zou worden geannuleerd of gewijzigd.
 14. Deelname aan de Promotie is volledig voor risico van de Aanvragers. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de Promotor en de Beheerder niet aansprakelijk, om welke reden dan ook of op enigerlei wijze, voor claims, schade, verlies van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit de deelname van de Aanvrager aan de Promotie of het gebruik van de Ticketmaster e-cadeaubon ter waarde van € 50,-.
 15. Verloren of gestolen Ticketmaster e-cadeaubonnen ter waarde van € 50,- zullen niet worden vervangen.
 16. Aanvragen in bulk of van derde partijen worden niet geaccepteerd. Een aankoopbewijs kan slechts éénmaal worden gebruikt. Personen die proberen dit proces op enige manier te omzeilen, worden gediskwalificeerd. Het bovenstaande geldt tevens voor, bijvoorbeeld, deelname door dezelfde persoon met gebruikmaking van meerdere e-mailadressen. De Promotor en de Beheerder behouden zich het recht voor een onderzoek in te stellen en om alle acties te ondernemen, voor zover redelijk, om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims, waaronder en zonder beperking de Aanvragers verplichten aanvullende verificatie als bewijs van aankoop te leveren. Daarnaast behouden de Promotor en de Beheerder zich het recht voor om de claims af te wijzen die naar hun goeddunken frauduleus of ongeldig zijn.
 17. Instructies om aanspraak te maken op de Aanbieding zoals hierboven beschreven, maken onderdeel uit van de Voorwaarden van deze Promotie. Claims die niet voldoen aan de specifieke vereisten van de Promotie worden geacht ongeldig te zijn.
 18. Alle beslissingen worden genomen naar eigen goeddunken van de Promotor en de Beheerder en zijn definitief. Er zal geen correspondentie worden gevoerd door de Promotor of de Beheerder.
 19. De Promotor en de Beheerder behouden zich het recht voor een vervangende beloning van dezelfde of een hogere waarde ter beschikking te stellen.
 20. Deze Promotie wordt geadministreerd door de Beheerder. Alle correspondentie met betrekking tot deze Promotie moet worden gericht aan de Beheerder. Indien Aanvragers, om welke reden dan ook, een probleem of een vraag hebben ten aanzien van deze Promotie, kunnen zij de veelgestelde vragen over de Promotie raadplegen, het ‘contactformulier’ hier invullen of de klantenservice van de Beheerder bellen voor hulp +31 20 323 0167. De telefoonlijnen zijn geopend van maandag t/m vrijdag, van 9.30-17.30 uur (België) en van 10.30-18.30 uur (Nederland), behalve op officiële feestdagen in het VK, Frankrijk en Nederland. De standaard telefoonkosten zijn van toepassing. De kosten voor bellen vanaf mobiele nummers en andere netwerkaanbieders kunnen variëren. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor trainingsdoeleinden.
 21. De Promotor en de Beheerder behouden zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden, die buiten hun macht liggen, de Promotie of deze Voorwaarden te annuleren, op te schorten of te wijzigen.
 22. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch en Nederlands recht en de rechtbanken in Brussel en Amsterdam hebben de exclusieve bevoegdheid met betrekking tot eventuele geschillen die hieruit kunnen voortvloeien.
 23. “De Beheerder” is verantwoordelijk voor het nakomen van de Aanbieding. Gegevens die zijn opgeslagen voor het nakomen van de Promotie door TLC Marketing worden uitsluitend gebruikt voor de validering van claims en voor de uitvoering daarvan, tenzij wij uw toestemming hebben voor verdere verwerking. Uw persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Klik hier voor het privacybeleid van de Beheerder. U kunt verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om eventuele onjuistheden te corrigeren door een e-mail te sturen aan [lets.talk@tlcmarketing.com]. Door deel te nemen aan de Promotie, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hier beschreven.
 24. Alle correspondentie met betrekking tot deze Promotie moet worden gericht aan de Beheerder (TLC UK, 19 Harcourt Street, Londen, W1H 4HF onder vermelding van “BE & NL CooperVision Ticketmaster-promotie”.